Nová Veterinária 2017
27. - 29. október 2017
Výstavisko Agrokomplex, Nitra

Vitajte na webových stránkach kongresu

Vážená pani doktorka, pán doktor, milé sestričky.

Pozývam Vás k účasti na kongrese Nová Veterinária 2017.

Odborný program bude prebiehať tento rok v sekciách zameraných na problematiku praxe spoločenských zvierat, avšak nie len z odborného hľadiska, ale aj ekonomicko-právneho. Samozrejme pokračujeme so vzdelávaním v sekcii Veterinárne sestry a viac sa zameriame aj na workshopy počas celého víkendu.

Odborná sekcia SPDD pripraví na piatok svoj Predkongresový program zameraný na problematiku posudzovania DBK a DLK.

Výstavná časť bude opäť väčšia ako v minulých rokoch, preto pozývame všetkých, ktorí sa chcú prísť pozrieť na ponuku zúčastnených firiem. Návšteva výstavy nebude spoplatnená, práve naopak, ak využijete bezplatnú registráciu "Návštevník výstavy", čaká na vás niekoľko prekvapení!

Sobotný večer je čas vyhradený na dobrú zábavu v kruhu priateľov.

Na úhradu odborného vzdelávania počas všetkých troch dní kongresu môžete využiť aj Vzdelávacie poukazy KVL SR pre rok 2017. Členovia SAVLMZ môžu na úhradu využiť Kredity SAVLMZ. Tak ako na každej našej akcii je špeciálne vložné pripravené pre študentov a autorov posterov.

Systém celoživotného vzdelávania veterinárnych lekárov (pri registrácii vyplňte riadne svoje číslo osvedčenia):

Pridelené body/kredity

   KVL SR    KVL ČR
Predkongresový deň SPDD

 

   
Víkendový odborný program

  

  

Rezervujte si termín 27.-29.10.2017 v Nitre. 

Organizačný tím sa teší na stretnutie s Vami v októbri

Miesto konania

Výstavisko Agrokomplex, Nitra
M2 - exhibícia(voľný vstup)
M3, K - odborný program

Čítajte viac

Program

Predbežný program v jednotlivých sekciách

Pozrieť program

Ubytovanie

Využite špeciálne zľavy na ceny ubytovania pre účastníkov kongresu

Pozrieť ponuku

Sobotný večer

Ešte pripravujeme, cieľ je dobre sa zabaviť!

VIDEOPREDNÁŠKY

Nestihli ste všetky prednášky? Niečo vámm ušlo alebo si chcete pripomenúť?

Sponzori

Generálny sponzor SAVLMZ