Nová Veterinária 2018
26. - 28. október 2018
Výstavisko Agrokomplex, Nitra

Program

Tento ročník je program zameraný len na spoločenské zvieratá, ale široký záber našich prednášajúcich zabezpečí vzdelávací zážitok pre každého veterinárneho lekára.